Kuukausikokous

Kuukausikokous

Kokouksen aluksi seppo Toivonen kertoo Löytynmäen supasta ja Häränsilmästä.